close
تبلیغات در اینترنت
پنتاگون: برای شناسایی مواضع داعش با روسیه همکاری نمی کنیم