close
تبلیغات در اینترنت
بغدادی با انتشار یک فایل صوتی از اعضای داعش خواست به نبرد ادامه دهند