close
تبلیغات در اینترنت
اظهارات تحریک آمیز وزیر خارجه سعودی در نشست شورای همکاری خلیج فارس