close
تبلیغات در اینترنت
اخراج 230 دانش آموز به دلیل پاره کردن عکس رئیس جمهور